Tallat el Camí de Falgons

A partir de demà dia 19 de setembre, s’iniciaran actuacions de millora al Camí de Falgons. La previsió és asfaltar durant les 2 pròximes setmanes, i formigonar durant la primera setmana d’octubre.

Per tant, l’accés quedarà molt restringit del dia 19 de setembre al dia 1 d’octubre, i quedarà totalment tallat des del dia 2 fins el 13 d’octubre.