Obres al Camí de Finestres

A partir del dia 12 de setembre, s’iniciaran actuacions de millora al Camí de Finestres. Entre els dies 12 i 14 de setembre, començaran amb les màquines de moviment de terres per la millora de vials. Durant aquestes actuacions es podrà circular. Del 15 al 20 de setembre, començarà l’abocament del formigó per paviments, i des del dia 15 fins el dia 27 no es podrà circular amb cotxe.

Per tant, entre el 12 i el 14 de setembre es podrà circular pel Camí de Finestres amb precaució, i entre el 15 i el 27 de setembre no es podrà circular des de la torre elèctrica passat el trencant dels Saiols fins després de la pujada més enllà del Coll de la Palomera.