Gestió forestal sostenible

En el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, any 2021, s’han fet unes actuacions en camins del Pla de prevenció d’incendis forestals, al camí del Freixe. Aquestes obres s’han realitzat amb fons propis, una subvenció de la Generalitat i el Fons Europeu FEADER.    

Subvenció per la gestió forestal sostenible

La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en concepte de gestió forestal sostenible, any 2021, per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal d’un tram del camí del Freixe, per un import de 22.241,06 euros, dels quals 12.677,40 euros provenen del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda […]

Subvenció de Dipsalut a l’Ajuntament de Mieres

Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses corrents del consultori local, pels anys 2020 i 2021, per un import de 3.742,64 euros.  

Subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de gestió del Pla de participació anual de Mieres de l’any 2021 per un import de 4.500 euros.  

Subvenció per polítiques d’habitatge

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en l’àmbit de polítiques d’habitatge, any 2021, per a l’elaboració d’una diagnosi i estratègia per a la definició de la política local d’habitatge per un import de 9.483,38 euros.

Subvenció per a l’organització de la fira de l’intercanvi

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l’organització de la fira de l’intercanvi de 2021 per un import de 1.100 euros.

Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, any 2021, en concepte de la campanya de promoció de les activitats econòmiques locals, per un import de 2.000 euros.

Suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció del programa de suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, any 2021, en concepte de: Obertura de parcel·les interiors i zones verdes, per un import de 945 €. Manteniment de parcel·les interiors, per un import de 168,75 €.

La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al foment de programes i projectes educatius, per a l’any 2021

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al projecte educatiu d’acompanyament integral a la infància, l’adolescència i a les famílies, per un import de 1.059,96 euros.

1 2 3