La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les obres d’adequació de l’edifici de Can Mosquera, 2a fase.

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l’adequació de l’edifici de Can Mosquera per a usos socioculturals i educatius, 2a fase, concretament per a les obres d’execució del Nucli vertical de comunicacions, per un import de 29.334,05 euros.

L’Ajuntament de Mieres ha adquirit maquinari informàtic per a les dependències municipals, per millorar l’accés a les noves tecnologies de la informació arran del Covid-19, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

 

Subvenció per a polítiques d’habitatge

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l’estudi del parc d’habitatges, el seu ús i el seu estat de conservació, 4a fase.  

La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a noves tecnologies

  L’Ajuntament de Mieres ha adquirit maquinari informàtic per a les dependències municipals, per millorar l’accés a les noves tecnologies de la informació arran del Covid-19, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.  

La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de gestió del Pla de participació anual de Mieres de l’any 2019 per un import  de 5.227,56 euros.  

La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de manteniment de camins

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de manteniment de camins, per al període comprès entre l’15 de novembre de 2019 i el 15 de de novembre de 2020, per un import  de 1.600 euros.

La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses corrents de subministrament i manteniment de l’enllumenat públic i la recollida de restes vegetals

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de subministrament de l’enllumenat públic, manteniment de l’enllumenat públic i la recollida de restes vegetals del municipi, per al període comprès entre l’15 de novembre de 2019 i el 15 de de novembre de 2020, per un import  de […]

Dipsalut atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a la lluita i control de plagues urbanes

Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes: insectes, mosquit tigre, rosegadors i coloms, per al període comprès entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020, per un import  de 2.495,99 euros.

Dipsalut atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de manteniment del consultori local

Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de manteniment del consultori local per a l’any 2019 per un import de 1.794,11 euros.  

1 2 3