Església de Ruïtlles

Església de Ruïtlles

Edificada en el barri del mateix nom i que ja es troba citada l’any 1017, en una butlla del papa Benet VIII amb el nom de Sancti Andree de Roviliis, com a possessió del cenobi benedictí de Banyoles. De l’antiga construcció romànica, sols es conserva l’absis i una part del mur lateral nord. Actualment és de propietat privada i no es pot visitar.