S’inicien les obres del nou pou

Ja han començat les obres de del nou pou, que s’ubicarà a la zona de Can Mas. Segons els estudis i prospecció geofísica, realitzats pel geòleg Cesc Gavilán durant el passat més de març, es va concloure que en aquesta zona hi ha possibilitats de trobar-hi aigua. En el cas de Can Mas, és a partir de 170 metres de profunditat que hi ha, segons les dades, una capa que pot indicar fractura i humitat, i per tant, viable per a fer-hi un pou. 

És important tenir en compte que la perforació d’un nou pou té diverses fases: 

  1. Investigació
    • En aquesta fase, es fa la perforació, s’investiga i, si hi ha aigua, es revesteix el forat i se’n calcula l’aforament, és a dir, quanta aigua produeix el pou i quant temps triga a recuperar-se. Si no s’hi troba aigua, el forat es tapa i s’ha de buscar una nova ubicació. 
  2. Analítica
    • Si s’hi ha trobat aigua amb la perforació i l’aforament és adequat, es fa una analítica completa de l’aigua els resultats de la qual poden trigar fins a un mes a rebre’s. Si es fa un pou productiu però l’aigua no és apta per al consum humà, s’haurà de tornar a perforar ja que, per a un municipi com el nostre, és econòmicament inviable la construcció d’una planta potabilitzadora.
  3. Equipament
    • Quan l’aigua ha estat analitzada i el resultat és positiu, el pou s’ha d’equipar, és a dir, fer-ne els acabats segons la normativa, posar-hi la bomba i connectar-lo a xarxa. Un cop fet això, ja entra en funcionament. 

És per tot això que cal tenir en compte que la construcció d’un pou sempre té una part d’atzar. Hem pres una decisió fonamentada, tenint en compte la màxima quantitat de variables possibles, però això no garanteix que, un cop s’hagi fet el pou, n’obtindrem els resultats esperats.