Edictes

Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 3970 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública dels expedients de modificació de crèdit 3/2024 i 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2290 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2287 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial del Projecte de millora de la xarxa d'abastament d'aigua - Canonada d'impulsió en alta a Ruïtlles
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2286 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública de la modificació de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 42-0 Edicte: 1522 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública d'aprovació del conveni de gestió per al desenvolupament del POUM de Mieres a l'àmbit PAU Can Caló sud
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1256 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió interina d'una plaça de funcionari de la subescala auxiliar de l'escala d'administració general
Exercici: 2024 Bop: 33-0 Edicte: 1149 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua per sequera
Exercici: 2024 Bop: 33-0 Edicte: 1148 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública d'aprovació del conveni urbanístic de desenvolupament del POUM de Mieres a l'àmbit PAU Can Caló nord
Exercici: 2024 Bop: 33-0 Edicte: 1146 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial del projecte d'instal·lació d'autoconsum compartit al pavelló municipal, fase 3
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 269 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2024