Noves mesures en lús de la mascareta

La Generalitat ha emès una resolució segons la qual, a partir d’avui, les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

Recomanem la màxima prudència i col·laboració de tothom per seguir mantenint Mieres lliure del coronavirus. Recordem que la Garrotxa és la comarca gironina que recentment ha donat més positius.

A més de la mascareta, cal mantenir la distància interpersonal, la higiene de les mans…. i una bona alimentació natural que ens mantingui altes les defenses!