Informació i calendari del contribuent

Horaris d’atenció al públic

Ajuntament

Dilluns,dimecres i divendres 9:30 a 13:30 h

Dimarts i dijous 17 a 21 h


Calendari del contribuent:

Impost/taxa

Període de cobrança Fracció del rebut domiciliat Tramitació Import mínim
IAE 1 setembre-             31 octubre
IBI RÚSTICA 1 juny – 31 juliol

50% juliol

50% octubre

d’ofici 90 €
IBI URBANA 1 juny – 31 juliol

50% juliol

50% octubre

d’ofici 90 €
IVTM 15 març – 15 maig 50% abril

50% octubre

90 €
ESCOMBRARIES 15 abril – 15 juny 50% maig

50% octubre

90 €

Calendari fiscal actualitzat amb motiu de la covid-19