Subvencions rebudes

Subvencions rebudes per l’Ajuntament

 • 2024
  L’Ajuntament de Mieres finançarà les despeses de manteniment derivades del funcionament de l’escola Finestres, del curs 2023-2024, amb una subvenció de la Diputació de Girona.

   

   

   

 • 2023
  L’Ajuntament de Mieres finançarà les despeses de manteniment derivades del funcionament de l’escola Finestres, del curs 2022-2023, amb una subvenció de la Diputació de Girona.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció del programa de suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals L3, any 2023, en concepte de manteniment de franges perimetrals de prevenció d’incendis, per un import de 883,37 euros i manteniment de parcel·les interiors, per un import de 168,75 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció del programa de suport a actuacions en matèria forestal L1, any 2023, per un import de 4.500 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural, any 2023, per un import de 8.108,23 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, any 2023, per a la campanya de promoció de les activitats econòmiques locals, per un import de 2.000 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al projecte educatiu d’acompanyament integral a la infància, l’adolescència i a les famílies, any 2023, per un import de 2.275 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023, per un import de 45.079,71 euros, desglossat de la manera següent:
   Despeses culturals: 6.418,95 euros.
   Accés a les noves tecnologies: 686,71 euros.
   Actuacions en camins municipals: 1.600,00 euros.
   Despeses d’inversió: 36.374,05 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres dues subvencions dins el programa de suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, any 2022-2023, subprograma A1 – suport als programes municipals de promoció de l’activitat física per un import de 1.518,50 euros i subprograma A3 – suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals per un import de 3.335,97 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en l’àmbit de polítiques d’habitatge, any 2023, per a la comunicació i sensibilització per impulsar el conjunt de polítiques, propostes i mesures ja existents i vigents a les que poden optar tant les persones propietàries com aquelles persones en cerca d’habitatge, per un import de 10.000 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions de la campanya extraordinària del Pla a l’Acció, any 2023, L6, per un import de 40.000 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions del Fons Econòmic de caràcter extraordinari, any 2023, per un import de 21.392,91 euros, per a finançar les obres complementàries de Can Mosquera, 4a fase.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de Mieres per a l’any 2023, per un import de 1.889,21 euros
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana, any 2023, per a les despeses de gestió del Pla de participació anual de Mieres, per un import de 5.000 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a la publicació del conte «90è aniversari de l’escola de Mieres» per un import de 963,20 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l’organització de la fira de l’intercanvi, any 2023, per un import de 1.200 euros.
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les Subvencions del Fons Econòmic de caràcter extraordinar, any 2023, per un import de 21.392,91€ per finançar les obres complementàries de Can Mosquera, 4a fase.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció en espècies de material informàtic, concretament, un ordinador portàtil i una pantalla, a l’ajuntament de Mieres.

  Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en matèria de condicions i estils de vida per al projecte Mieres s’aixeca amb salut!, per al període comprès entre l’1 d’agost de 2022 i el 31 de juliol de 2023, per un import de 5.180,49 euros
  Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a despeses d’inversió al consultori local per al període comprès entre el 16 de març de l’any 2021 i el 15 de maç de l’any 2023 per un import de 660,19 euros
  Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses corrents del consultori local, pels anys 2022 i 2023, per un import de 4.272,45 euros

  Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2023

  Un any més l’Ajuntament de Mieres, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastament d’aigua de consum humà (Pt03)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)

  Aquestes actuacions han estat subvenciones per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona en el mar dels programes del catàleg de serveis de l’any 2023 i l’import concedit ha estat de 5.396,79 €.

  Actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2023. Un any més l’Ajuntament de Mieres, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)

  Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2023.

   

   

  El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Mieres una subvenció 76,172,97 euros destinada al finançament d’infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres públics, creades entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.per a l’adequació d’un local per a llar d’infants
  El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil per a l’any 2023, per un import de 4.000 euros.
  El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Mieres una compensació econòmica per abonar les retribucions de càrrecs electes de l’any 2023, per un import de 9.996,48 euros.
  El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’ajuntament de Mieres una subvenció per a la construcció d’un magatzem esportiu, per un import de 14.030,68 euros.
  L’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat a l’ajuntament de Mieres una subvenció per a la substitució d’un tram de la canonada de la xarxa de subministrament d’aigua del sector de Ruïtlles, per un import de 114.254,77 euros.

   

 • 2022
  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, any 2022, per a la campanya de promoció de les activitats econòmiques locals, per un import de 2.000 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en l’àmbit de polítiques d’habitatge, any 2022, per a la redacció de criteris i propostes per a la modificació del planejament urbanístic per a la promoció de l’habitatge, per un import de 10.000 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana, any 2022, per a les despeses de gestió del Pla de participació anual de Mieres, per un import de 4.500 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció del programa de suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, any 2022, en concepte de manteniment de parcel·les interiors, per un import de 168,75 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, per un import de 45.079,71 euros, desglossat de la manera següent:

  • Despeses culturals: 6.418,95 euros.
  • Accés a les noves tecnologies: 686,71 euros.
  • Actuacions en camins municipals: 1.600,00 euros.
  • Despeses d’inversió: 36.374,05 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres dues subvencions dins el programa de suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, any 2021-2022, subprograma A1 – suport als programes municipals de promoció de l’activitat física per un import de 1.926 euros, i subprograma A3 – suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals per un import de 2.395,83 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, anys 2022-2023:

  • Línia 1. Comptabilitat energètica i control dels subministraments elèctrics, anys 2022-2023, per un import de 396 euros.
  • Línia 3. Ampliació de la xarxa de calor de biomassa al dispensari municipal per un import de 15.000 euros.
  • Línia 6. Creació d’una comunitat energètica per un import de 32.000 euros.
  • Línia 7. Programa GarrotxaDomus per un import de 527,78 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a la publicació del llibre «Finestres, caminades per la contrada de Mieres» per un import de 1.769,80 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al projecte educatiu d’acompanyament integral a la infància, l’adolescència i a les famílies, per un import de 2.300 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres les subvencions del Fons Econòmic de caràcter extraordinari, any 2022, per un import de 21.392,91 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l’organització de la fira de l’intercanvi, any 2022, per un import de 1.000 euros.

   

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per al tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de Mieres per a l’any 2022, per un import de 2.781,79 euros.

   

  L’Ajuntament de Mieres finançarà les despeses de manteniment derivades del funcionament de l’escola Finestres, del període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i 31 de juliol de 2022, amb una subvenció de la Diputació de Girona.

   

  Actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2022. Un any més l’Ajuntament de Mieres, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)

  Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2022.

   

  Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció en matèria de condicions i estils de vida per al projecte Mieres s’aixeca amb salut!, per al període comprès entre l’1 d’agost de 2021 i el 31 de juliol de 2022, per un import de 3.814,50 euros.

   

  Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes: insectes, mosquit tigre i rosegadors, per al període comprès entre l’1 de juliol de 2021 i 30 de juny de 2023, per un import de 2.168,22 euros.

   

   
  GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2022

  ACTUACIÓ EN CAMINS DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. CAMÍ DE FINESTRES, ZONA LA PALOMERA.

  Actuació inclosa dins el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, any 2022.

  Les actuacions han consistit en el formigonat de la plataforma en llocs amb forta pendent i important erosió, o bé en llocs de circulació important d’aigua de pluja, on no és possible corregir el traçat ni la rasant del camí de Finestres, a la zona de la Palomera.

  L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Salvador Serra, SA per un import de 37.510 euros.

  L’obra ha estat finançada amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya d’Ajuts a la gestió forestal sostenible dins el Programa de desenvolupament rural (PDR) per un import de 30.000 € finançats en un 43% per fons FEADER i 57% pel Departament d’Acció Climàtica.