La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les obres d’adequació de l’edifici de Can Mosquera, 2a fase.

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a l’adequació de l’edifici de Can Mosquera per a usos socioculturals i educatius, 2a fase, concretament per a les obres d’execució del Nucli vertical de comunicacions, per un import de 29.334,05 euros.

Diputació de Girona