La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses corrents de subministrament i manteniment de l’enllumenat públic i la recollida de restes vegetals

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a les despeses de subministrament de l’enllumenat públic, manteniment de l’enllumenat públic i la recollida de restes vegetals del municipi, per al període comprès entre l’15 de novembre de 2019 i el 15 de de novembre de 2020, per un import  de 9.000 euros.

Diputació de Girona