La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a despeses d’inversió

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció per a despeses d’inversió per a l’any 2020 per dur a terme tres actuacions:

1. L’adquisició d’una estructura per fer l’activitat de teles acrobàtiques

2. Les obres de substitució del tub de fibrociment de la xarxa de subministrament d’aigua a la sortida del dipòsit fins al carrer del Curreró

3. Les obres d’adaptació de les zones de contenidors per a la recollida amb el sistema de targeta identificativa

per un import de 27.374,05 euros.

Diputació de Girona