Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball

El 28 d’abril és el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, i volem alinear-nos amb les peticions de l’OMS que proposa l’adopció de mesures concretes per tractar la salut mental en l’entorn laboral. També volem fer causa comuna amb el marc dels principis i drets fonamentals de l’OIT per un entorn de treball segur i saludable, d’acord amb el Conveni sobre seguretat i salut dels treballadors, núm. 155, i el Conveni sobre el marc promocional per a la seguretat i salut dels treballadors, núm. 187.

Les directrius de l’OMS en àmbit mundial recomanen accions preventives davant els factors de risc psicosocial que generen angoixa o estrès a la feina i que poden ser, també, l’origen de malalties mentals. (+ informació).