Comunicació de crema

La Generalitat comunica que a partir del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles podran tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l’entorn agrari i silvícola amb l’anterior procediment de comunicació de crema. 

Amb tot, aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d’incendis, per la qual cosa a partir del 2 de gener i fins al 14 de març han de comunicar la crema de restes vegetals. Aquí teniu + informació.

En resum, tot torna a la situació d’anys anteriors, es poden fer cremes de restes vegetals presentant la comunicació (com cada any s’havia fet), a excepció de les empreses que tenen un nombre de treballadors superior a 50 i/o un volum de negoci superior a 10 milions d’Euros, que han de reciclar les restes vegetals.