Autoprotecció contra els incendis forestals

La Diputació de Girona, ha fet dues infografies que contenen bons consells per protegir-nos del foc. Mireu-vos-els perquè contenen indicacions per a la ciutadania sobre l’autoprotecció contra els incendis forestals.

  1. Infografia sobre la franja perimetral, referent a assegurar la protecció exterior contra els incendis forestals al voltant de les edificacions aïllades, i en nuclis i urbanitzacions.
  2. Infografia sobre pirojardinaria referent a  les espècies de plantes recomanades als jardins, com s’han d’estructurar aquests i els elements de risc que cal evitar.