Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM per admetre l’ús de càmping.

Se sotmet a exposició pública l’expedient de la modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per admetre l’ús de camping durant un termini de 45 dies. Documentació del Pla i de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) :

Pla – memoria

Pla – plànol 1

Pla – plànol 3

Pla – plànol 4.1

Pla – plànol 4.2

Pla – plànol 5.1

Pla – plànol 5.2

ISA – memòria 1

ISA – memòria 2

ISA – cartografia

Edicte