Ajuts del Programa de rehabilitació d’edificis per fomentar l’arrelament en entorns rurals

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria del Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques privades, que siguin propietàries i que assumeixin la rehabilitació d’edificis d’habitatges o habitatges individuals de titularitat privada situats a diferents tipologies de Minucipis de Catalunya, entre ells el poble de Mieres.

Per a més informació consulteu la web de l’Associació Catalana de Municipis.
Podeu consultar les bases reguladores en el següent document.