4t taller de conserves i aprofitament de recursos silvestres