2a edició del Programa Campus Rural gestionat per la UdG

La Universitat de Girona informa que s’ha obert una nova convocatòria del Programa Campus Rural per tal que l’estudiantat universitari de qualsevol titulació oficial pugui completar la seva formació mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques en l’àmbit rural, en empreses/institucions tant públiques com privades ubicades en municipis de menys de 5.000 habitants (annex de municipis acceptats).

L’objectiu del programa és contribuir al reequilibri territorial incentivant l’arribada de capital humà en municipis de menys de 5.000 habitants per tal de dinamitzar el seu teixit productiu, social i institucional.

  • Durada de la pràctica: 3 mesos (450 hores de pràctiques)
  • Període: del 15 de maig al 15 de novembre de 2023
  • Beca per a l’estudiant: 1.000 € bruts mensuals
  • Cost total per a l’empresa/institució: 0 €

Inscripcions obertes per a les institucions interessades fins al 10 de març de 2023

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PER A LES EMPRESES