Reparació i pas alternatiu de la carretera a Santa Pau

El Departament de Territori comunica que a partir del dilluns 13/03 s’iniciaran les obres següents:

Reparació Obra de drenatge PK 16+750 a la carretera GI-524.

Les actuacions que es preveuen són:

  • Esbrossada i creació de camins d’accés.
  • Neteja manual i enderrocament del tram obra de drenatge malmès.
  • Col·locació tubs i posterior formigonat.

Les afectacions al trànsit durant tot el termini d’execució de les obres seran les següents:

Tall amb pas alternatiu.

Es preveu un termini màxim d’execució d’un mes.