Comunicacions de crema

La nova Llei estatal de residus només permet fer cremes per evitar la propagació de plagues o per prevenció d’incendis. Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha reclamat una moratòria o derogar l’article que no permet les cremes.

Per facilitar les gestions per poder fer cremes amb aquests dos supòsits, la Generalitat ha habilitat en l’apartat de Tràmits del seu web (t.ly/mb94) el procés d’autorització excepcional per crema de restes vegetals per causa fitosanitària o restes forestals per risc (tot l’any) i per foc d’esbarjo fins al 14-03-2023. Aquestes últimes es poden tramitar presencialment a l’Ajuntament.

Recentment, es va aprovar una esmena en la Llei de la PAC per tal de derogar aquest article 27.3 de la Llei 7/2022. Però fins que aquesta nova Llei no estigui aprovada i publicada al BOE (la previsió és que sigui a finals d’any), la normativa vigent ara com ara és la Llei 7/2022. Això vol dir que l’article que prohibeix les cremes no ha estat derogat encara i, per tant, la prohibició de crema de restes vegetals és un fet i només es podran cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i de prevenció d’incendis quan no hi ha alternatives per a la seva eliminació. Teniu la informació completa a: t.ly/Gl43