Suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mieres una subvenció del programa de suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, any 2021, en concepte de:

  • Obertura de parcel·les interiors i zones verdes, per un import de 945 €.
  • Manteniment de parcel·les interiors, per un import de 168,75 €.